1/5

LOCAL NEWS / AHBARIJIET LOKALI

IL- PROFESSUR CHARMAINE GAUCI U T- TEAM TAGHHA NNOMINATI GHALL- PREMJU TAC- CITTADIN EWROPEW...

 

Ix- xejra kontinwa ta’ tnaqqis tal- każi tal- Covid-19 f’ Malta tant li darb’oħra reġa’ ma nstab l- ebda każ tal-virus f’ aktar minn sitt mitt swab test, kompliet ġiet apprezzata fost oħrajn mill- membri Maltin fil-Parlament Ewropew li ngħaqdu biex innominaw lil Professur Charmaine Gauci u dawk kollha li ħadmu biex ġiet imrażżna l- pandemija għall- Premju taċ- Ċittadin Ewropew.

Għar- raba’ jum infila, l- awtoritajiet tas- saħħa qalu li ma sabu l- ebda każ ġdid ta’ coronavirus fl- aħħar 24 siegħa sa nofsinhar. Fl- aġġornament ta’ kuljum, l-awtoritajiet tas- saħħa qalu li għamlu 567 swab test ieħor li minħabba ma rriżulta l- ebda każ pożittiv. Mill-banda l- oħra qalu li persuna oħra li kellu l- virus issa fieq biex b’ hekk il- każi attivi niżlu għal 21.

Għalkemm fl- aħħar għaxart ijiem, f’ diversi ġranet ma nstabux persuni bil- Covid 19, il- virus għadu ma spiċċax u għalhekk l- awtoritajiet komplew iħeġġu biex f’ din in-normalità ġdida bil- virus, il- pubbliku għandu jibqa’ jsegwi r- rakkomandazzjonijiet fosthom il- ħasil spiss tal- idejn, id- distanza soċjali u l- użu tal- maskri anke meta tintemm illum l- emerġenza medika li kienet daħlet fis- seħħ f’ Marzu li għadda.

Intant, is- sitt Ewroparlamentari Maltin, miż- żewġ partiti politiċi ngħaqdu flimkien u innominaw għal Premju taċ- Ċittadin Ewropew lis- Supredendent tas-Saħħa Pubblika, il- Professur Charmaine Gauci, lit- tim tagħha u l- professjonisti u l- voluntiera kollha tal- kura tas- saħħa li għenu biex jikkordinaw il- ħidma għat-trażżin tal- pandemija COVID-19.

L- Ewroparlamentari Maltin stqarrew li t- tmexxija tal-Professur Gauci flimkien mat- tim tagħha ta’ professjonisti dedikati u tant voluntiera, fissru li Malta u Għawdex setgħu jirreaġixxu għall- pandemija b’ mod effettiv. Żiedu jgħidu li l- Professur Gauci u t- tim tagħha huma xhieda tal- valuri Maltin u Ewropej fil- promozzjoni ta’ approċċ ibbażat fuq ix- xjenza għall-kura tas- saħħa u miżuri oħra immirati biex irażżnu t-tixrid tal- virus u għalhekk jistħoqqilhom ikunu rikonoxxuti fil- Premju taċ- Ċittadin Ewropew li jirikonoxxi nies u organizzazzjonijiet li eċċellaw fil-kontribut tagħhom għas- soċjetà.

RADIO ACTIVE TOP 5 / WEEK 27

 

Sors: TVM.COM.MT

 

X' MIZURI SE TIEHU L- AIR MALTA ISSA LI SER JERGA JIBDA L- IVVJAGGAR?...

 

Bħala parti mill- impenn tal- Air Malta biex tiżgura s-saħħa u sigurtà tal- passiġieri tagħha, il- Linja tal- Ajru rrevediet il- proċeduri operattivi tagħha li jinkludu wkoll l- proċess ta’ tindif.

Fi stqarrija, il- linja tal- ajru qalet li l- bidliet huma maħsuba biex jiżguraw ambjent aktar sigur matul it-titjiriet.

Flimkien ma’ diversi Awtoritajiet u msieħba tal-industrija, l- Air Malta ħadmet magħhom biex ħadet il-miżuri kollha meħtieġa kif ġie rrakkomandat mill-Aġenzija Ewropea tas- Sigurtà fl- Avjazzjoni (EASA).

Għal aktar informazzjoni dwar dawn il- miżuri u kif wieħed għandu jipprepara għal vjaġġ li jmiss, jista’ jżur is- sit https://www.airmalta.com/caring-for-your-health-and-safety

 

Sors: TVM.COM.MT

 

CELEBRITY OF THE WEEK / IL- PERSUNAGG TAL- GIMGHA

CALVIN HARRIS...

 

Adam Richard Wiles (born 17 January 1984), known professionally as Calvin Harris, is a Scottish DJ, record producer, singer, and songwriter. He is known for his singles "We Found Love", "This Is What You Came For", "Summer", "Feel So Close", "Outside", "Feels", and "One Kiss". His collaboration with Rihanna, "We Found Love", became an international success, giving Harris his first number one single on the US Billboard Hot 100. He has released five studio albums and runs his own record label, Fly Eye Records, which he founded in 2010. His debut studio album, I Created Disco, was released in June 2007. Its singles "Acceptable in the 80s" and "The Girls" both reached the top 10 in the UK. In 2009, he released his second studio album, Ready for the Weekend, which debuted at number one on the UK Albums Chart.

CALVIN HARRIS...

 

Adam Richard Wiles ( twieled fis- 17 ta' Jannar tal- 1984), maghruf fix- xena tal- muzika bhalha Calvin Harris, huwa dj Skocciz, kantant u kant-awtur. Huwa maghruf ghad- diski tieghu '' We Found Love '', '' This Is What You Came For '', '' Summer '', '' Feel So Close '', '' Outside '', ''Feels'' u '' One Kiss ''. Il- kolloborazzjoni tieghu ma Rihanna '' We Found Love '' kisbet success internazzjonali u ghal- ewwel darba, biha kiseb l- quccata fil- US Billboard Hot 100. Huwa rrilizzja 5 studio albums u jmexxi r- record label personali tieghu, Fly Eye Records, li huwa beda fl- 2010. L- ewwel album tieghu, I Created Disco, gie rrilizzjat f' Gunju tal- 2007.

 META NEMNEM IL- MUSBIEH / RUMANZ TA' SONIC J AQUILINA

L- EWWEL RUMANZ MILL- PINNA TA' L- AWTUR SONIC J AQUILINA...

 

Bla ebda tlaqliq il- kollega taghna Sonic J Aquilina, zgur m' ghandu bzonn ta' l- ebda ntroduzzjoni fejn tidhol id- drama u fuq kollox il- kitba. Ahna ta' Radio Active Malta, tkellima ftit mieghu rigward dan ir- rumanz gdid.

Sonic J, jghidilna li apparti li ''Meta Nemnem il- Musbieh'' huwa rumanz gdid, huwa wkoll l- ewwel rumanz li qed johrog minn taht il- pinna tieghu. Ikompli jghidilna wkoll li ghalih din hija esperjenza gdida peress li din id- darba mhux qed jikteb skript imma rumanz.

Fuq il- pagna tieghu ta' Facebook, l- awtur, ser ikun qed jippubblikah u ser jibda jitfa xi silta jew tnejn minnhu fil- gimgha.

Radio Active Malta, jawgura kull success lil awtur u kollega, Sonic J. Aquilina.

 

© 2020 by Wayne Mallia.  Proudly created for Radio Active Malta.