1/5

LOCAL NEWS / AHBARIJIET LOKALI

RAGEL IWEGGA' GRAVI WARA LI WAQA' SULAR GHOLI...

 

Raġel ta’ 51 sena, residenti Birkirkara qed isofri minn ġrieħi gravi wara li weġġa’ wara li waqa’ sular għoli waqt li kien qed isiru xi xogħlijiet.

L- inċident seħħ għall- ħabta tas- 2.30pm f’ sit ta’ kostruzzjoni fi Triq it- Tabib J. Zammit, Ħal- Balzan.

Fuq il- post issejjaħ tim mediku li ta l- ewwel għajnuna u ambulanza ħadet lir- raġel l- isptar għall- kura meħtieġa. Iktar tard ġie ċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L- investigazzjonijiet mill- Pulizija tad-Distrett għadhom għaddejjin.

 

Sors: TVM.COM.MT

 

CHILDCARE CENTRE GHALL- KOMUNITA' SIGGIWIJA BHALA PARTI MILL- PROGETT TA' HOUSING SOCJALI GDID FIS- SIGGIEWI...

Għaddej ix- xogħol fuq it- tieni l- ikbar proġett ta’ housing soċjali. Dan il- proġett, li qed isir fil- periferija tas- Siġġiewi b’ investiment ta’ 8 miljun ewro, se jikkonsisti f’ child care centre, 84 appartament u 73 garaxx. Il- Ministru għall- Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li l- Gvern sema’ t- talba tal-ġenituri Siġġiwin li jixtiequ joħorġu jaħdmu, iżda jsibu diffikultà minħabba li għandhom tfal żgħar xi jrabbu, u għalhekk ħaseb li f’ dan il- proġett jinkludi fih spazju għal child care centre.

Il- proġett ta’ housing soċjali fis- Siġġiewi huwa l- ewwel wieħed tax- xorta tiegħu. Dan għax fih se jkun hemm childcare centre għal komunita’ Siġġiwija li se jkun mifrux fuq medda ta’ iktar minn 300 metru kwadru. Iċ-childcare se jkun mibni fil- livell tat- triq, u madwaru se jkun hemm faċilitajiet rikreattivi u spazju miftuħ għall-pubbliku. Il- binja tinsab fi Triq Dun Mikiel Azzopardi, ftit ‘il bogħod mill- iskola primarja tar- raħal.

Fi żjara fuq is- sit, il- Ministru għall- Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li dan il- proġett hu xhieda tal- viżjoni ekonomika u soċjali ta’ dan il- Gvern li qal hi mibnija mhux biss fuq it- tkattir tal- ġid, iżda wkoll fuq il- kwalita’ tal- ħajja tal- familji Maltin.

Kompla jgħid li dan il- proġett ta’ housing soċjali u childcare centre se jkompli jagħti iktar opportunitajiet lill- ġenituri żgħażagħ biex joħorġu jaħdmu u ma jaqgħux lura waqt li uliedhom ikunu f’ ambjent sigur u ta’ standard għoli. Roderick Galdes spjega li b’ dan il-proġett ta’ housing fis- Siġġiewi se jinbnew 84 appartament u 73 garaxx.

“Hawnhekk ukoll tkellimna mal- kunsill lokali fuq il-parkeġġ fejn l- ammont ta’ parkeġġ huwa sostanzjali fuq dan is- sit u anke iddeċidejna bħala kunsill lokali li l-gvern fis- siti li se jibni ta’ housing soċjali fis- Siġġiewi se jirdoppja l- ammont ta’ parkeġġ bl- għan li r- residenti jkunu moqdija. Allura se jibbenefikaw mhux biss ir- residenti li joqgħodu hawn imma tal- madwar ukoll minħabba l- ammont ta’ parkeġġ li se jiżdied.”

Is- Sindku tas- Siġġiewi, Dominic Grech qal li hu ta’ sodisfazzjon li l- kunsill lokali qed jingħata widen u jiġi ikkonsultat dwar dawn il- proġetti. Qal li l- proġett ta’ akkomodazzjoni soċjali fi Triq Dun Manwel Zammit fis-Siġġiewi hu xhieda ta’ Gvern li tassew jemmen fit-tħaddim tal- prinċipju tal- ġustizzja soċjali u jipprattika dawn il- prinċipji bil- fatti.

RADIO ACTIVE TOP 5 / WEEK 33

 

Sors: TVM.COM.MT

 

CELEBRITY OF THE WEEK / IL- PERSUNAGG TAL- GIMGHA

ROBIN SCHULZ...

 

Robin Schultz, (born 28 April 1987) is a German musician, DJ and record producer. Most of his songs use manual guitar riffs. On 4 February 2014, he released the first single from his debut album, a remix of "Waves" by Dutch hip hop artist Mr. Probz. This remix later received a nomination for Best Remixed Recording, Non-Classical at the 57th Annual Grammy Awards.

His follow-up single, released 6 June 2014, was a remix of the Lilly Wood and the Prick track "Prayer in C" from their 2010 album Invincible Friends. Both remixes have charted in many European countries and the United States, leading to international recognition for Schulz.

ROBIN SCHULZ...

Robin Schultz (twieled fit- 28 t' April tal- 1987), huwa muzicist, dj u produttur tal- muzika minn gewwa l- Germanja. F' hafna mid- diski tieghu juza l- kitarra b' mod manwali. Fl- 4 ta' Frar 2014, huwa rrilizja l- ewwel diska tieghu, li kienet remix tad- diska ''Waves'', mill- artist tal- muzika Hip-Hop, l- Olandiz Mr. Probz. Wara, dan ir- remix ircieva n- nominazzjoni ghal Best Remixed Recording, Non-Classical fis- 57 edizzjoni tal- Grammy Awards.

Id- diska li hareg warajha, irrilizjata fis- 6 ta' Gunju 2014, hija originarjament ta' Lilly Wood and the Track bl- isem ta' ''Prayer in C'' mill- album Invincible Friends tas- sena 2010.

 META NEMNEM IL- MUSBIEH / RUMANZ TA' SONIC J AQUILINA

L- EWWEL RUMANZ MILL- PINNA TA' L- AWTUR SONIC J AQUILINA...

 

Bla ebda tlaqliq il- kollega taghna Sonic J Aquilina, zgur m' ghandu bzonn ta' l- ebda ntroduzzjoni fejn tidhol id- drama u fuq kollox il- kitba. Ahna ta' Radio Active Malta, tkellima ftit mieghu rigward dan ir- rumanz gdid.

Sonic J, jghidilna li apparti li ''Meta Nemnem il- Musbieh'' huwa rumanz gdid, huwa wkoll l- ewwel rumanz li qed johrog minn taht il- pinna tieghu. Ikompli jghidilna wkoll li ghalih din hija esperjenza gdida peress li din id- darba mhux qed jikteb skript imma rumanz.

Fuq il- pagna tieghu ta' Facebook, l- awtur, ser ikun qed jippubblikah u ser jibda jitfa xi silta jew tnejn minnhu fil- gimgha.

Radio Active Malta, jawgura kull success lil awtur u kollega, Sonic J. Aquilina.

 

© 2020 by Wayne Mallia.  Proudly created for Radio Active Malta.